Tokijský bronz so Spiridea ForteDeo

Tokijský bronz so Spiridea ForteDeo
 
page1image42207264

 

Na svoje prvé medaily v paralympijskej kariére si v Tokiu siahli aj parastolní tenisti Peter MIHÁLIK a Boris TRÁVNÍEK. „Dlho som na u akal. Dvadsarokov,“ vydýchol si starí z dvojice Peter. „Aj som si po postupe do semiOnále, ktoré zaruovalo medailu, poplakal. Nehanbím sa za to.“ S medailami na krku obaja iarili šťastím.

 
page2image42399344

„Odchádzal som do Tokia s túbou získamedailu. No atu som pochopil, aké je aké sa k nej dostaa aký je to pocit, kevám ju unikto nezoberie,“ teil sa Boris. „akujem mu, e mi k nej pomohol,“ pripomenul s nadhadom jeho starí spoluhrá. Íreitý Záhorák, kedysi nádejný futbalista, dokonca adept na dres vtedajieho eského ligistu FK Chmel Blany, pripútala na vozík autonehoda cestou na tréning. Bolo to v júli 2001. Jeho spoluhráBoris, rodák z eského Vykova, zail zlomový moment svojho ivota ako trinásroný poas kolskej exkurzie na idovskom cintoríne. Tá sa skonila pádom náhrobného kamea, na ktorý vyliezol jeho spoluiak. A pod tým kameom sa ocitol náaktuálne bronzový medailista, ktorý je odvtedy na vozíku...

https://www.spiridea.com/cs/blog/post/tokijsky-bronz-so-spiridea-fortedeo Stránka 2 z 3

Tokijskbronz so Spiridea ForteDeo | SPIRIDEA 20.3.23 11:00

page3image42291056 page3image62164368 page3image62164480

 

 

Do Tokia ich sprevádzali aj produkty partnera Slovenského paralympijského výboru, spolonosti Spiridea. Obaja pochválili najmä produkt Spiridea ForteDeo. „Pri porte sa lovek, samozrejme, vemi potí. Vyskúal som vetky moné odporúané prostriedky, ale nebolo to ono. Pred odchodom do Tokia sme dostali od náho partnera rad produktov, tak som hnevyskúal ForteDeo, úinné práve proti potu. A bol som nadmieru spokojný“, uviedol Peter. „Aj portovci sa najviac potia v podpazuí. Uprvé dni po pouití ForteDeo som mal konene pocit, e to zabralo a naiel som ten správny výrobok proti poteniu“, doplnil Boris.

Krémová forma antiperspirantu je etrná a rýchle sa vstrebáva. Nanáa sa na umytú a nepodrádenú kou podpazu- ia, dlaní alebo chodidiel, najlepie veer. Nie je potrebné ho ráno zmy. Poas prvého týda pouívajte denne, v nasledujúcich týdoch staí pouívapoda potreby 1 a3 krát týdenne.

 

Späť do obchodu